بخشی از برنامه شطرنج | محدودیت‌های شرعی تلاش فعالان مدنی برای ایجاد تغییر در ایران را متوقف می‌کند

31 خرداد 1398