بخشی از برنامه شطرنج –جواد لعل محمدی:‌ مردم به این نتیجه رسیده‌اند که باید این انتخابات را تحریم کنند

18 خرداد 1400