معرفی برنامه| شطرنج: پیامد درگیری‌های اسرائیل و جمهوری اسلامی با حضور منشه امیر، صادق زیبا کلام، امین کرد و بیژن خلیلی

05 اردیبهشت 1400