بخشی از برنامه شطرنج –فریدون خاوند:‌ اگر چین قصد نجات ایران را داشت، ‌دارایی‌های ارزی بلوکه شده را آزاد می‌کرد

23 فروردین 1400