بخشی از برنامه شطرنج –پوران ناظمی: عجیب‌ترین دولت و حکومتی که در طول تاریخ بشر آمده، جمهوری اسلامی ایران است

15 فروردین 1400