شطرنج این هفته: استمرار جنایت در جمهوری اسلامی ایران - مهمانان: پرویز دستمالچی، کاوه موسوی، جواد سلیمانی و سعید محمدی

08 اسفند 1399
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

برنامه شطرنج این هفته با این موضوع می‌پردازد: چرا جمهوری اسلامی همواره رد خون را در سابقه رفتارهای خود دنبال کرده است؟ مهمانان این برنامه پرویز دستمالچی، کاوه موسوی، جواد سلیمانی و سعید محمدی هستند.