شطرنج | انفجار بیروت: زلزله سیاسی در خاورمیانه

01 شهریور 1399
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت: 10:00 بعد از ظهر
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.