معرفی برنامه| شطرنج – منشه امیر: پشتوانه قاسم سلیمانی دلارهایی بود که حکومت ایران در اختیارش می‌گذاشت تا به سازمانهای ترور بدهد

20 دی 1399