معرفی برنامه| شطرنج – فاطمه سپهری: معلم‌ها، دانشجویان، کارگران، کشاورزان، همه و همه مخالف جمهوری اسلامی هستند

13 دی 1399