معرفی برنامه| شطرنج –پرویز دستمالچی: یکی از دلایل قطع رابطه اروپا با جمهوری اسلامی در آن زمان، رأی دادگاه میکونوس بود

06 دی 1399