معرفی برنامه| شطرنج –کاوه موسوی: فلسفه حاکم بر جمهوری اسلامی، ارزشی برای زندگی انسانها قائل نیست

29 آذر 1399