معرفی برنامه| شطرنج –نگین راغ: ترس جمهوری اسلامی این است که علاوه بر طبقه فرودست، قشر متوسط هم به میدان بیاید

16 آذر 1399