معرفی برنامه| شطرنج –امیری مقدم: کشتار آبان ۹۸ یکی از خونین‌ترین روزهای تاریخ جهان در یک اعتراض مسالمت‌آمیز است

01 آذر 1399