معرفی برنامه| شطرنج – کورش زعیم: به جمهوری اسلامی هشدار داده‌ایم که از پیشنهاد گذار مسالمت آمیز استقبال کنند

12 آبان 1399