معرفی برنامه| شطرنج – عمار ملکی: نظرسنجی نشان می دهد که حدود ۴۴٪ ایرانیان بطور کامل مخالف مجازات اعدام هستند

03 آبان 1399