معرفی برنامه| شطرنج – سیروس مشکی: آنچه ملتی را با ملت‌های جهان هماهنگ می‌کند، توافق و یکدلی آن ملت با حکومتش است

05 مهر 1399