معرفی برنامه| شطرنج –لادن برومند: یکی از شگردهای حکومت برای تداوم سیطره‌اش این است که مردم را ناآگاه نگه دارد

26 شهریور 1399