بخشی از برنامه شطرنج –نرگس منصوری: مردم ایران با عدم عبور از روی پرچمهای آمریکا و اسرائیل می‌گویند که با دشمن تراشی جمهوری اسلامی مخالفند

26 شهریور 1399
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.