معرفی برنامه| شطرنج –منشه امیر: یکی از قراردادهای اسرائیل و امارات، پیمان همکاری‌های امنیت داخلی است

08 شهریور 1399