معرفی برنامه| شطرنج - گیتی پورفاضل: غرب باید قدم‌هایی برای استواری منشور حقوق بشر در دیگر کشورها بردارد

18 مرداد 1399