بخشی از برنامه شطرنج - سیروس مشکی: گروهی که باد کاشته‌اند، بی‌تردید طوفان درو خواهند کرد

16 مرداد 1399