بخشی از برنامه شطرنج - کاوه موسوی: با دستگیری سران هر رژیم استبدادی، آن رژیم شروع به ریزش می‌کند

12 تیر 1399