معرفی برنامه| شطرنج - پرویز دستمالچی از مشارکت جمهوری اسلامی در کشتار ۵۰۰ هزار نفر از مردم سوریه می‌گوید

23 خرداد 1399
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.