فاجعه اتمی چرنوبیل؛ سی سال گذشت

06 اردیبهشت 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

انفجار در راکتور شماره چهار نیروگاه اتمی چرنوبیل در تاریخ ۲۶ آوریل ۱۹۸۶ ، ۳۵۰ هزار نفر از ساکنان منطقه را ناگزیر از ترک خانه هایشان کرد.