زمین سوخته نیروگاه چرنویل به مزرعه خورشیدی تبدیل می شود

07 اردیبهشت 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سی سال پیش این هفته چشمهای جهان به شهر چرنوبل در اوکراین مکانی که بدترین حادثه اتمی جهان بخشهای بزرگی از اتحاد جماهیر شوروی آن زمان را آلوده می کرد، دوخته شد. این زمین متروک اتمی اکنون به یک مزرعه خورشیدی تبدیل می شود که می تواند به اندازه دو واحد از انرژی اتمی نیروگاه پیشین را تولید کند.