اپلیکیشن جدید دانشگاه کالیفرنیا برای تفکیک دلیل گریه نوزادان

16 خرداد 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

متخصصان دانشگاه یو-سی-ال-ای اپلیکیشن جدیدی به نام «چَتِر بی بی» ساخته اند که قادر به تفکیک چند دلیل مهم گریه شیرخواران است. سازندگان اپلیکیشن می گویند، گریه کودک برای رفع نیازهای خاص، از الگوهای معینی پیروی می کند که توسط پدر و مادران با تجربه و الگوریتم های کامپیوتری قابل ترسیم و تشخیص است.