چارشنبه سوری ۱۳۹۲

27 اسفند 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آخرین سه شنبه سال شمسی موقع برگزاری جشن چارشنبه سوری است. در سالهای اخیر برگزاری این آیین در ایران با محدودیت هایی همراه شده است. امسال نیز مقام های پلیس هشدار هایی داده اند اما گزارش ها از ایران حکایت از برپایی آتش و برگزاری این جشن توسط مردم دارد. گزارش از آرش سیگارچی.