انتشار نسخه آلمانی «شارلی ابدو» دو سال پس از حمله تروریستی

12 آذر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نزدیک به دو سال پس از حمله به دفتر نشریه فکاهی شارلی ابدو، روز پنجشنبه نخستین نسخه آلمانی این هفته نامه روی دکه روزنامه فروشی های آلمان رفت. گزارش نیلوفر پورابراهیم