تولد چارلی چاپلین در سوئیس به بهانه روز تولد او

29 فروردین 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در سوئیس عده زیادی خودشان را شبیه چارلی چاپلین در آوردند و تولد این اسطوره تکرار نشدنی سینما را در خانه او جشن گرفتند. گفته می شود این بیشترین جمعیتی بوده که در چنین رویدادی شرکت کرده است.