چالش های پیش روی نخست وزیر بریتانیا برای خروج از اتحادیه اروپا

21 آبان 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

تریسا می، نخست وزیر بریتانیا و استراتژی خروج کشورش از اتحادیه اروپا با چالشهای سختی از همه سو روبرو شده است.