چالش اوباما در به تصويب رساندن لايحه مهاجرت

27 تیر 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

باراك اوباما رئيس جمهورى امريكا با خبرنگارانى از شبكه هاى خبرى اسپانيائى زبان مصاحبه كرد. اين مصاحبه ها در چارچوب برنامه اى به نام «پخش زنده از كاخ سفيد» در حالى انجام مى گيرد كه به ثمر رساندن قانونى در راستاى اصلاح قوانين مهاجرتى امريكا، مهم ترين در برنامه داخلى رئيس جمهورى امريكا به شمار مى ايد. مسئله اى كه مى تواند دور دوم رياست جمهورى وى را شكل دهد. گزارش از پریچهر فرزام.