چاک هیگل: چالش های امنیتی نیازمند واکنش جمعی است

24 اردیبهشت 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

وزیر دفاع آمریکا، چاک هیگل، در جلسه وزرای دفاع کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس گفت، چالش های امنیتی که کل منطقه را تهدید می کند، نیازمند یک واکنش جمعی است.