کمپین "نه به ترقه و مواد خطرناک" در چهارشنبه سوری امسال

25 اسفند 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مراسم چهارشنبه سوری امسال در ایران با کمپین هایی همراه شد که چهرهای سرشناس با عضویت در آن مردم خواسته بودند از ترقه و مواد خطرناک استفاده نکنند. آلودگی صوتی شدید و صدای مهیب ترقه‌ها و نارنجک‌های دست‌ساز سالهاست که مراسم چهارشنبه سوری را برای برخی از شهروندان آزار دهنده کرده است.گزارش کوروش صحتی