بزرگترین برنده قرارداد موقت توسعه بندر استراتژیک چابهار چه کشوری است؟

18 شهریور 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

برخی منابع خبری داخلی از قول وزیر راه و شهرسازی ایران گزارش داده اند کرده اند که دولت روحانی، طی یک ماه آینده به موجب یک قرارداد موقت توسعه بندر استراتژیک چابهار را به یک شرکت هندی خواهد سپرد.