نمایشگاهای محصولات الکترونیک لاس‌وگاس: رباتی برای کمک به تنهایی سالمندان

20 دی 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

با افزایش طول عمر انسان شمار سالمندان در جهان نیز رو به افزایش دارد. به گزارش سازمان بهداشت جهانی شمار سالمندانی که تنها زندگی می کنند نیز بیشتر شده است و این تنهائی می تواند موجب انزوا و افسردگی آنان شود.