از این عینک ها بزنید و به طور مجازی به سفر بروید

19 دی 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

با این عینک های واقعیت مجازی، شما در موقعیتی قرار می گیرید که در آن نیستید اما چنان واقعی و زنده به نظر می رسد که فکر می کنید واقعا در آنجا هستید.