صندلی متحرک با سرعت ۶ کیلومتر در ساعت بجای راه رفتن در خانه و محل کار

19 دی 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

افشار سیگارچی و سیاوش منفرد از این صندلی های متحرک شرکت هوندا گزارش می دهند که با تعادل بدن حرکت می کند. نمایشگاه تازه های تکنولوژی در لاس‌وگاس