اپلیکیشن جدید تلفن های همراه برای کاهش تصادفات رانندگی

24 مهر 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

همه می دانند در دست گرفتن تلفن همراه و صحبت کردن به هنگام رانندگی همچنین فرستادن پیامک کار خطرناکی است. برغم این در ایالات متحده ۱۸۰ نفر در طول سه سال در تصادف هایی که ناشی از استفاده از تلفن همراه بوده است کشته شده اند.