حضور مهمانان ویژه در کنگره هنگام سخنرانی سالانه رئیس جمهوری آمریکا

23 دی 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

طبق سنتی دیرینه این بار نیز گروه ویژه ای برای شنیدن سخنرانی پرزیدنت اوباما به کنگره دعوت شده بودند. این میهمانان که در میان ان ها چهره های ناشناخته نیز دیده می شد، که در لژ مخصوص در کنار بانوی اول آمریکا بودند.