راهنمای غذایی جدید آمریکا: مراقب شکر و نمک باشید

18 دی 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

وزارت کشاورزی ایالات متحده روز پنجشنبه دستورالعمل مربوط به مواد غذایی را بروزرسانی کرد. راهنمای جدید، که هر پنج سال یک بار و با هدف پیشگیری از چاقی و بیماری های مزمن تدوین می‌شود، این بار انگشت اتهام را به سوی مصرف بی رویه نمک، شکر و چربی های اشباع شده نشانه رفته است. گزارش شیده رضایی