هشدار دوباره مرکز کنترل بیماری‌ها در آمریکا درباره افزایش مرگ و میر ناشی از مواد مخدر

16 اسفند 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سی دی سی مرکز کنترل و پیشگیری بیماری ها در آمریکا، با انتشار یک گزارش تازه، نسبت به افزایش شیوع استفاده از مواد مخدر و مسمومیت و مرگ ناشی از این مواد هشدار داده است.