دستورعمل جدید برای تجویز مخدرهایی چون کدئین در آمریکا

26 اسفند 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سی دی سی، مرکز کنترل و پیشگیری بیماری ها در آمریکا، دستورالعمل تازه ای برای تجویز مسکن های تخدیری از جمله کدئین و مرفین، در اختیار پزشکان و مراکز درمانی قرار داد.