رژه گربه ها در سالن همایش بیست قدرت اقتصادی جهان

25 آبان 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

همایش کشورهای گروه ۲۰ در آنتالیای ترکیه در کنار رهبران قدرتمند جهان مهمانان ناخوانده‌ای هم داشت که ویدئوی ورودشان در شبکه‌های اجتماعی سر و صدای زیادی کرد؛ چند گربه کوچک و بزرگ علی رغم تدابیر شدید امنیتی توانستند قدم به سالن اصلی همایش بگذارند و جلوی دوربین خبرنگاران رژه بروند.