نمایش مد گربه ها به مناسبت روز جهانی گربه

18 مرداد 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

هشتم ماه اوت، از سوی صندوق بین المللی رفاه حیوانات به عنوان روز جهانی گربه نامگذاری شده است. به همین مناسبت نمایش مد گربه ها در هتل تاریخی الگانکویین (Algonquin) در نیویورک برگزار شد.