اعتصاب سراسر در کاتالونیا در اعتراض به خشونت پلیس اسپانیا

11 مهر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در كاتالونيا، امروز سيصد هزار نفر در اعتراض به خشونتهاى پليس اسپانيا درجريان برگزاری همه پرسی استقلال در اين منطقه به راهپيمايى ها و اعتصاب عمومى پيوستند.گزارش نيلوفر پورابراهيم