هزاران نفر در اعتصاب و راهپیمایی کاتالونیا در اعتراض به خشونت پلیس اسپانیا شرکت کردند

11 مهر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در كاتالونيا، امروز سيصد هزار نفر در اعتراض به خشونت هاى پليس اسپانيا در جريان برگزاری همه پرسی استقلال در اين منطقه به راهپيمايى ها و اعتصاب عمومى پيوستند. گزارش نيلوفر پورابراهيم