مرگ کاسینی نزدیک است

20 فروردین 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

کاوشگر کاسینی سازمان هوا فضای ایالات متحده، ناسا، برای ماموریت نهایی خود یعنی سقوط برنامه ریزی شده بر روی سطح سیاره زحل و پایان دادن به حیات خود آماده می شود.