حضور کاوشگر کسینی برای آخرین ماموریت در سطح سیاره زحل

23 شهریور 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

کاوشگر کسینی سازمان هوا فضانوردی ایالات متحده ناسا برای آخرین ماموریت خود آماده می شود، سقوط کاوشگر به سطح سیاره زحل. یک پایان باشکوه.