گفتگوها درباره استفاده از منابع دریای خزر

21 مهر 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سواحل دریای خزر مقصد گردشگری بسياری از ایرانی‌هاست. دریایی که بین ایران و ۴ کشور دیگر واقع شده و بحث بر سر چگونگی استفاده از منابع آن مدتهاست که در میان این کشورها در جریان است.