شاکیان موسسه اعتباری کاسپین مقابل دادسرای عمومی و انقلاب تهران تجمع کردند

07 بهمن 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

شاکیان مالباخته موسسه مالی اعتباری کاسپین ضمن برگزاری تجمع مقابل دادسرای عمومی و انقلاب تهران خواستار برگزاری دادگاه مسئولان این موسسه شدند.